«
»

Hanila piirkonna mõisad

Muinasajal hõlmas praeguse Hanila valla maid Kotsu kihelkond, hiljem Hanila kihelkond ja Karuse kihelkond. Hanila kihelkonda kuulusid Massu (Massau) ja Vana-Virtsu (Alt-Werder) rüütlimõis, Hanila kirikumõis (Pastorat Hannehl), Mõisaküla (Moisaküll) , Voose (Wosel) ja Uue-Virtsu (Neu-Werder) mõis. Karuse kihelkonnas olid Karuse kirikumõis (Pastorat Karusen), Pivarootsi (Paulsruhe, Piwarootz) ja Vatla (Wattel) rüütlimõis, Kiska (Kiska) ja Nehatu (Nehhat) mõis. Mida veel näeme, mida teame – olnu ja olev. Saatjaks giid või retkejuht, majutus ja toitlustus kohalikes ettevõtetes. Retke kestvus 3-5 päeva.
 

Mõisad
Karuse kirikumõis Voose mõis Massu mõis
     
Virtsu mõis Puhtu Park Pivarootsi mõis
   
Vatla mõis