«
»

Kiili soo ja Mõisaküla raba

Kiili soo ja Mõisaküla (Massu) raba moodustavad järjekordse dünaamilise tsükli endiste rannikujärvede kinnikasvamises. Erineva vanusega veekogudest on saanud erineva vanusega sood. Kiili soo kujutab endast paari seni avatud järvesilmaga madalsood, Mõisaküla raba on noorema kuni keskmise vanusega raba, kus siiski pole veel laukaid kujunenud. Suuremalt jaolt on tegemist siirdesooga. Kiili soos võib näha peatuvaid sookurgi, mitmeid kahlajaid, samuti põtru, metssigu, metskitsi ja aeg-ajalt ka ala läbivaid hunte või ilveseid. Viimastel aastatel on rohkesti rebaseid ja kährikuid.

Fotode autor: Arno Peksar: