«
»

Kinksi Küla Selts


Kinksi Küla Selts

Kinksi küla südameks on Risti-Virtsu maantee ääres asuv Karuse kirik. Samas kõrval asub 4ha suurune külaplats, mida Kinksi Küla Selts on arendanud alates 2004. aastast. Külaplatsiks on korrastatud tasase reljeefiga maa-ala, mida ümbritsevad tõusudega kaldad. Sellise moodustise tekkimise põhjuseks on viiskümmend aastat tagasi tehtud arendus­tegevus kruusavarude kaevandamisel.
 
Kinksi küla (endise nimega Kingist, Kingse) on üks Läänemaa põliskülasid, mis asub kunagise merekalda vallseljandikul (kõrgendikul, kingul). Kinksi küla maadelt avastatud inimtegevust tähistavatel muinasleidudel on vanust 4000 aastat. Esmamainimine aja­loo­ürikutes pärineb 1218. aastast Henriku Liivimaa kroonikast, kus mereäärse kihelkonnana nimetatakse tihti Cozzo’t (ladina keeles karukõrgendik), hiljem nimega Karissen, Karuse.
 
Nüüdseks on meri taandunud, näiteks Virtsu sadam jääb külast 15 km kaugusele. Ajaloo areng aga on põiminud Kinksi ja Karuse nimetused tihedalt ühte  ̶  Kinksi külas asub Karuse (kihelkonna)kirik ja Karuse kal­mistu, Kinksis asus endine Karuse kihelkonnakool, Kinksi küla lõuna osast eraldati 1929. aastal maad kitsarööpmelise raudtee ehituseks  ja raudteejaama ümber tekkinud uus asula sai nimeks Karuse.
 

Kinksi Küla Selts 
aitab aktiivselt kaasa selle piirkonna huvitava ajaloopärandi säilimisele ja eksponeerimi­sele, samas muudab oma tegemistega ja ürituste korraldamisega atraktiiv­semaks ka tänase küla elu (jaa­­ni­­päe­vad, karusepäevad, ratsavõistlused, talulaadad, kirikukontserdid jpm).

Kõik huvilised on meile alati tere­tulnud.

 

Teenused aktiivseks vabaaja veetmiseks ja puhkamiseks Kinksis

 
Külaplatsi rentimine
(suvepäevadeks, kokkutulekuteks, laagriteks, kultuuri- ja spordiüritusteks …)
4 hektari suurusel maa-alal on lõkkeplats, 2 spordiväljakut, laste mänguväljak, laulu- ja tantsulava, rajatud elektrikasutus, väliköök-grillimaja, vaateplatvormiga tiik, parkimisplats, välikäimla ja säilitatud pisut isepäist põõsastikku.
 
Telkimine külaplatsil
Rändajad leiavad kindlasti sobiva koha oma telgile. Lisaks saab kasutada lõkkeaset, välikööki, välikäimlat ja tiigivett. Lõõgastuseks kaunis loodus, spordiväljakud, laste mänguväljak, laulu- ja tantsulava.
 
Matk ajaloolises Kinksi külas
Rännak matkajuhiga jalgsi või hobuvankril "läbi nelja aastatuhande"  ̶  muinasasula (eluase muistse mere ran­na­vallil), laialehised metsad (ehedalt säilinud kooslused NATURA 2000 hoiualal), Karuse kihelkonna­keskus (hariduse- ja kultuuriarendaja), tänane küla (atraktiivne elupaik), 
piknik külaplatsil.
 
Vaata lisaks www.kinksi.ee
kinksi.selts@mail.ee
+372 5344 4457
 

Piltide autor:  Eha Kukk