«
»

Nehatu Külaselts


Nehatu Külaselts
ASUTAMINE

Külaelanike koostöö edendamiseks kutsuti 01. aprillil 2011 kokku külakoosolek, kus toimus Nehatu Külaseltsi asutmine. Selts tegutseb avalikes huvides. Koostegutsemise põhieesmärgiks on küla miljööväärtuse säilitamine, külaelu edendamine, loodus- ja elukeskkonna kaitsmine selle mitmekesisuse säilimiseks ning ühestegutsemise traditsioonide loomine. Seltsil liikmeteks on 40 füüsilist isikut, seltsil on kolmeliikmeline juhatus.

Nehatu Külaseltsi kontaktid
Nehatu küla, Hanila vald, Läänemaa,  Eesti
nehatuselts@nehatuselts.ee

www.nehatuselts.ee


Nehatu Külaseltsi juhatus:
Mart Viikmann
Ene Hindpere
Varje Ojala-Toos

Foto autor:
Arno Peksar