«
»

Teorehe järv


Teorehe järv / Sauemeri

Tegemist on hiljuti merest eraldunud jäänukjärvedega ja neid ümbritsevate, aeg-ajalt üleujutatavate roostike ja rannaniitudega. Tasane liigniiske rohumaa on nii rände-, kui pesitsusajal väga sobilik paik nii veelindudele kui kahlajatele.

Kahel pool teed Sauemere ja Teorehe järve rannaniidul ja üleujutatud lompidel peatuvad ja toituvad kahlajad (kiivitaja, tutkas, veetallaja, tildrid, rüdid, suurkoovitaja), mitmed pardid ja haned, juhuslikult haigrud ja luiged. Sauemere roostikust kostab ka hüübi häälitsusi. Vaatlus päev läbi, pikemad peatused või korduv külastamine. Kõige sobilikuma aeg varahommikul ja õhtul hiljem